Go to Top

Urbanisme elabora un qüestionari amb motiu del Pla Estratègic d’Habitatge d’Alfara del Patriarca

Des de l’àrea d’Urbanisme estem elaborant el PLA ESTRATÈGIC D’HABITATGE d’Alfara del Patriarca amb la finalitat de millorar l’accés a la mateixa per a tots els veïns i veïnes de la població.

Si eres la persona TITULAR DE L’ÚS de l’habitatge en la qual resideixes (de propietat, de lloguer, etc.), ens interessa conéixer la teua opinió. El present formulari podrà ser contestat per totes aquelles persones majors de 18 anys que compartisquen el mateix habitatge i tinguen NECESSITAT D’EMANCIPACIÓ.

Aquest qüestionari està destinat a conéixer l’opinió sobre la situació de l’habitatge de les llars residents d’Alfara del Patriarca en el marc d’elaboració del PLA ESTRATÈGIC D’HABITATGE que l’Ajuntament està desenvolupant.

L’enquesta és anònima, no limitem l’accés al formulari, ni guardem les dades personals, confiem en la responsabilitat individual de tota la comunitat per a treballar junts per una Alfara del Patriarca millor per a totes les persones.

Enllaç al formulari: https://forms.gle/jokFUp49tYC2DXsu9

X