Go to Top

EEIIA

EQUIP ESPECÍFIC D’INTERVENCIÓ EN LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

L´ EEIIA es un servei social especialitzat de caràcter municipal que intervé en la prevenció, atenció i tractament de les situacions de crisis i/o desestructuració en families amb fills i filles menors al seu càrrec.

L’ objectiu de l´EEIIA es dur a terme una intervenció especialitzada en nuclis familiars que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte.

Els objectius de l´EEIIA es operativitzen per  mitjà de programes específics que atenen a necessitats, problemàtiques, interessos i expectatives que afecten a la família actual.

Es considera l’ atenció a la familia d’ una manera integral, incloent el suport i seguiment. S’ atendrán les crisis familiars, amb la finalitat de prevenir i tractar situacions que desemboquen en una deterioració de la convivència familiar i/o de la situació dels menors en la mateixa.

L´EEIIA d’ Alfara del Patriarca va entrar en funcionament al setembre de 2004. És un programa subvencionat en part per la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives.

1. TIPUS D’ INTERVENCIÓ
2. TIPUS DE PROBLEMÀTIQUES QUE S’ ATENEN
3. PERSONAL DE L´EEIIA
4. UBICACIÓ DEL SERVEI
5. HORARIS
6. ATENCIÓ

1. TIPUS D’ INTERVENCIÓ:

 ORIENTACIÓ: intervenció que el seu objectiu és enfortir les capacitats de la família i els vincles que uneixen als seus membres, amb la finalitat de que resulten capaços d’estimular tant el seu progrés personal com el seu context emocional.

MEDIACIÓ FAMILIAR: .via de resolució de conflictes, on les parts compten amb l’ajuda del mediador especialitzat, com a persona imparcial que dissenya un procés perquè aquestes puguen dialogar i arribar a acords.

 TERAPIA FAMILIAR: tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família, o a algun dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que facen a la família competent per a normalitzar les seues relacions personals i socials.

2 TIPUS DE PROBLEMÀTIQUES ATESES
L´EEIIA ofereix suport a les famílies del municipi que estiguen travessant situacions vàries. Destaquem unes quantes:

– Menors en situació de risc, guarda i/o tutela administrativa
– Famílies adoptives o amb menors en acolliment preadoptiu,
– Famílies en el si de les quals es produïsca violència i en les quals viuen menors d’edat.
– Famílies monomarentals i monoparentals
– Famílies que desitgen pautes per a l’educació dels fills/as
– Parelles o famílies amb dificultats de comunicació
– Famílies amb fills adoptats que tinguen dificultats en la criança o degudes a la revelació del seu origen
– Famílies en situació de risc
– Parelles en situació de crisi conjugal durant la criança de les seues filles i fills.

I altres situacions de vulnerabilitat o conflicte familiar.

3. PERSONAL DE L´EEIIA:

L´EEIIA d’Alfara del Patriarca compta amb una psicòloga general sanitària especialitzada en Teràpia Familiar Sistèmica, formada en traumaterapia infantojuvenil i EMDR en xiquets, adolescents i adults.

4. UBICACIÓ 

L´EEIIA d’ Alfara del Patriarca es troba situat en la Plaça San Joan de Ribera, 4 (Ajuntament).

5. HORARIS 

L’ horari d’ atenció de l´EEIIA és:

Dilluns, Dimarts i Divendres: 09:00 a 14:00 hores
Dimecres: 16:00 a 19:30 hores

6. ATENCIÓ

És necessari sol·licitar CITA PRÈVIA.
Telèfon: 96 139 19 46 (ext: 6)
L’ accés a l’ atenció d’ este servei sol·licita en el departament de Serveis Sociales de l’ Ajuntament, plaça San Joan de Ribera, 4

RECURSOS INFORMATIUS

Campanya per a la prevenció de la ciberviolencia de gènere adolescent

Informació, recursos educatius i material didàctic davant la ciberviolencia en els adolescents.

X