Go to Top

Corporació municipal

Llorenç Rodado Mora

Alcalde -PSOE

Hisenda, Administració General i Educació

Marisa Almodóvar Torres

PSOE

Regidora de Benestar Social, Festes i Participació

Antonio Egea García

PSOE

Regidor de Foment i Urbanisme

Josep Rafael Marí i Mollà

Acord Ciutadà

Regidor de Cultura i Normalització Lingüística

Noelia Morán Asenjo

PSOE

Regidora de Joventut, Esports i Noves Tecnologies

Jesús Guanter Marí

Compromís

Miquel Àngel Martínez Gascó

Compromís

Sergi Pastor Camisan

Compromís

Víctor José Palanca Palau

PP

Amparo Faulí Fito

PP

Amparo Barberà Palanca

PP
X