Go to Top

Reglament de participació ciutadana

La participació ciutadana és un dels punts fonamentals de la política democràtica d’un país així com de cadascun dels seus municipis. És, per això, que necessita una regulació que a continuació s’ adjunta:

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

X