Go to Top

Jutjat de Pau

Plaça Sant Joan de Ribera nº4

Alfara del Patriarca

(Valencia)

Telèfon 96 139 50 05

 ASSUMPTES EN QUÈ PODEM AJUDAR-LOS: 

En matèria de REGISTRE CIVIL:

 • Inscripció de naixements, matrimonis i defuncions.
 • Tramitació d’expedients de matrimoni civil.
 • Tramitació d’expedients de nacionalitat.
 • Expedició de certificats: naixement, matrimoni, defunció, fé de vida…
 • Actes de cooperació judicial –Exhorts- (per a evitar el seu desplaçament al cap del partit judicial.

En matèria PENAL:

 • Enjudiciament i resolució de processos per faltes lleus.
  • Faltes contra les persones:
   • Amenaces, coaccions, injúries, vexacions…
  • Faltes contra el patrimoni:
   • Deslluiment de béns inmobles.
  • Faltes contra interessos generals:
   • Abandonament de xeringues i altres instruments perillosos.
   • Maltractament cruel d’animals domèstics o altres.
  • Faltes contra l’orde públic:
   • Pertorbacions de l’orde públic
 • Celebració d’Actes de Conciliació
 • Recepció de denúncies
 • Actuacions penals per delegació del titular del partit judicial
 • Actes de cooperació judicial –Exhorts- (per a evitar el seu desplaçament al cap del partit judicial).

En matèria CIVIL:

 • Enjudiciament i resolució de juís de quantia inferior a 90€.
 • Celebració d’Actes de Conciliació, siga quina siga la seua quantia.
 • Actes de cooperació judicial –Exhorts- (per a evitar el seu desplaçament al cap del partit judicial).

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

DIMARTS I DIJOUS DE 10 A 13 HORES.

JUTGE DE PAU ENCARREGAT:

 1. FRANCISCO SANFRANCISCO GIL.
X