Go to Top

Ordenances municipals

  • Ordenances i taxes

  • Ordenança repartiment de publicitat amb finalitats comercials

  • Ordenança zona recreativa paellers

  • Ordenança convivència

  • Ordenança protecció i tinença animals

Una Ordenança Municipal és un tipus de norma jurídica, que s’inclou dins dels reglaments, i que es caracteritza per estar subordinada a la llei.
 
L’Ordenança Municipal és dictada per un Ajuntament, municipalitat o la seua màxima autoritat (Alcalde o President Municipal), per a la gestió del municipi.

Ordenança municipal reguladora de la distribució i repartiment gratuït de publicitat, propaganda i informació amb finalitats comercials en el municipi d’Alfara del Patriarca

Ordenança municipal reguladora de la zona recreativa municipal de paellers

Ordenança municipal de Convivència en el municipi d’Alfara del Patriarca

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓ I TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DE COMPANYIA

X