Go to Top

Ordenances municipals

  • Ordenances i taxes

  • Ordenança repartiment de publicitat amb finalitats comercials

  • Ordenança zona recreativa paellers

  • Ordenança convivència

  • Ordenança protecció i tinença animals

  • Ordenança municipal per a la realització d'obres i altres actuacions urbanístiques

X