Go to Top

AEDL-Orientació Laboral

L’Agent d’Ocupació i Dessenvolupament Local (AEDL) com a missió principal va a promocionar i fomentar el dessenvolupament endogen especialment en el marc de la inserció sociolaboral. L’AEDL realitzarà la seua labor d’element dinamitzador de tot el procés, perseguint els objectius d’informar, assessorar i orientar els usuaris per a la formació, inserció sociolaboral i la creació d’empreses.

El Servici de Foment d’Ocupació i Dessenvolupament Local, treballarà activament cada dia en dos línies molt definides, dessenvolupar programes i actuacions que afavorixen la inserció laboral i realitzant accions per a la creació de nous llocs de treball, per mitjà del suport a noves iniciatives empresarials i el foment de l’autoautoempleo. Mesures, totes elles amb un objectiu comú: aconseguir més empleo i de millor qualitat. Ajudarà al ciutadà desocupat a inserir-se en el mercat de treball, proporcionant-li formació, orientació en la busca d’ocupació i programes específics on s’els ensenya a treballar, treballant.

En la societat actual l’ocupació complix dos funcions essencials:

  • El treball permet participar activament en el repartiment de la renda, pues l’empleo és en la nostra societat el principal mecanisme per a accedir als béns i servicis produïts per la mateixa.
  • Permet exercir una activitat en la que la persona reafirma la seua identitat personal i social.

ORIENTACIÓ LABORAL

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca posa a la disposició dels seus veïns un servei d’Orientació Laboral i formativa amb les següents funcions:

–           Atenció individualitzada a persones que cerquen ocupació o millorar el seu lloc de treball.

–           Informació i assessorament en el procés de cerca d’ocupació o formació.

–           Coordinació amb entitats supramunicipals (Pactem Nord) per a la gestió d’ofertes de treball.

–           Punt SERVEF, per a facilitar la realització de tràmits telemàtics amb aquest organisme.

Com a requisits per a poder accedir al servei, s’arrepleguen:

–           Estar inscrit en el SERVEF com a demandant d’ocupació.

–           Tenir domicili a Alfara del Patriarca.

Per a la inscripció inicial, és necessari demanar cita, bé presencialment o bé en el telèfon 96 139 19 46 (Horari: Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres de 8:30 a 14:30h) i presentar la següent documentació:

–           DARDE, com a justificant d’inscripció en el SERVEF.

–           DNI, permís de treball o residència.

–           Currículum vitae actualitzat.

–           Cursos de formació realitzats.

–           Certificat de minusvalidesa, segons el cas.

 

 

 

 

 

 

 

 

X