Go to Top

Edictes

Proposta modificació d'Estatuts de la Mancomunitat del Carraixet

Resultat Baremació Contractació Personal Laboral Temporal d'un/una Auxiliar Administratiu/va

12-08-2020

Resultat Baremació Contractació Personal Laboral Temporal d'un/una Treballador/a Social per a SMAD

8-3-2018

Resultat Baremació Contractació Personal Laboral Temporal d'un/una Auxiliar Administratiu/va

8-3-2018

Resultat Baremació Contractació Personal Laboral Temporal d'un/una Assessor/a Jurídic

8-3-2018

Llicència ambiental i inici de l'activitat prèvia comunicació de posada en funcionament

23-03-2017

Aprovada Borsa de Treball per a la neteja viària, edificis i dependències municipals

03-01-2017

Aprovada Borsa de Treball Educadors/es Infantils per a L'Escoleta d' Alfara del Patriarca

12-08-2016

Resultat Baremació Borsa de Treball Educadors/es Infantils

02-08-2016

Període Mitjà de Pagament a proveïdors segon trimestre 2016

20-07-2016

Anunci sobre aprovació inicial modificació de crèdits

16-06-2016

X