Go to Top

Centre Cívic

L’element associatiu es configura en l’actualitat com a clau en el procés de Construcció d’una societat més participativa i més democràtica i com a factor essencial per al progrés social. Per tant resulta necessària la participació dels ciutadans, a través de les entitats ciutadanes i associacions que componen el teixit associatiu de la nostra població per a preservar i enriquir a la comunitat.
És en este marc on l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca desplega la seua acció de foment del teixit associatiu, solucionant les necessitats de les associacions. Es pretén promocionar la realització d’activitats autogestionades d’interés social amb la cessió, voluntària i gratuïta, de l’ús de locals i equipaments que siguen de titularitat municipal, a les entitats socials sense ànim de lucre una seu social o un espai, on puguen desenrotllar les seues activitats i aconseguir els objectius expressats en els seus estatuts, alhora que el dit espai supose un punt de trobada per als seus membres i de referència per a la ciutadania en general.
Este local es troba en el carrer Mestre Palau, núm. 15, adjuntem pla local i horari d’atenció al public de les diferents associacions que allí es troben.

 

X