Go to Top

Esports

ESPORTS ALFARA (PDF)

Mitjançant els diferents serveis esportius l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca busca millorar la qualitat de vida de les persones. Així, tres són els aspectes en que es centra la tasca del Servei Municipal d’Esports:

 • SALUT: Oferir a la nostra població recursos per mantindre un estil de vida actiu i saludable.
 • EDUCACIÓ: Aprofitar els valors positius relacionats amb la pràctica esportiva, especialment en la població en edat escolar.
 • SOCIABILITZACIÓ: Se nexe d’unió entre veïnes i veïns, de manera que, el fer esport siga un lloc per fer poble i millorar les relacions personals.

Aquesta tasca, està realitzada tant per l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca com pels clubs esportius de la població. Dins d’aquesta plana web, podràs trobar informació relacionada amb:

 • Els serveis esportius municipals gestionats per l’Ajuntament des del Servei Municipal d’Esports.
 • Els serveis oferits pels clubs esportiu.
 • Les possibilitats de pràctica esportiva dins de les instal·lacions esportives municipals.
 • Esdeveniments esportius.
 • La proposta esportiva de la Mancomunitat del Carraixet.

En cas de tindre qualsevol dubte o no trobar alguna informació la pot sol·licitar al correu electrònic esports@alfaradelpatriarca.es

Vos esperem!

Salutacions.

 

MISIÓ

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca te com a missió el foment de la pràctica esportiva en la seua població, establint uns eixos clau:

 • Oferir una àmplia oferta esportiva atenent a les necessitats i demandes dels ciutadans.
 • Facilitar l’ús de les instal·lacions esportives municipals a les persones.
 • Fomentar la pràctica d’activitat física entre tota la població, amb accions i programes on es tinga en compte a totes les persones, des d’edat infantil fins a les més majors.

VISIÓ

Fer de l’esport a Alfara del Patriarca una senyal d’identitat, que continue cresquent i ajude a les persones a millorar la seua qualitat de vida. Atenent a la demanda i necessitats, generar estructures per consolidar i millorar els serveis esportius a la nostra població.

 

X