Go to Top

PLA D’ IGUALTAT

Què són els plans d’igualtat?

“Són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòsticde situació, tendents a arribar a en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe” (Art. 46 LleiOrgànica 3 / 2007)

LOGO IGUALTAT
X