Go to Top

EPA

Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Alfara del Patriarca.

  • Què és un Centre de Formació de Persones Adultes?

 

És un espai cultural de trobada per a la formació permanent, obert a la col·laboració de totes les institucions, associacions i particulars amb un fi comú: dotar les persones de les mateixes oportunitats en una societat en constant canvi i evolució, incrementant la seua formació bàsica o adquirint coneixements que els possibiliten una millor inserció laboral.

  • A qui van dirigits els cursos?

-A les Persones Adultes que no dominen les tècniques instrumentals bàsiques de lectura, escriptura i càlcul per a la integració, la promoció i la participació en el món social i laboral.

-A la Població Immigrant cada dia més nombrosa i facilitar-los l’aprenentatge del nostre idioma i que puguen desenrotllar-se sense dificultat.

-A les persones interessades en l’obtenció d’un títol (Graduat d’Educació Secundària, València…), com el de Noves Tecnologies de Comunicació i Informació.

  • Oferta educativa 2023-2024

 

 

 

 

 
X