Go to Top

Arxiu Municipal

  •  Dades bàsiques

DADES DE CONTACTE

Adreça electrònica: arxiu@alfaradelpatriarca.es

Telèfon de contacte: 96 139 19 46

HORARI

De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h.

Per a visitar l´arxiu es tindrà que demanar cita prèvia mitjançant instància general

DIRECCIÓ

Plaça Sant Joan de Ribera, 4 (Ajuntament)

46115, Alfara del Patriarca.

 

 

  • L’Arxiu Municipal d’Alfara del Patriarca

L’arxiu municipal d’Alfara del Patriarca és l’emplaçament públic de gairebé un segle de documents històrics valencians. Amb el pas dels anys l’arxiu ha anat creixent, pel que ha estat fonamental reubicar tots els documents a un nou emplaçament únic, l’actual arxiu municipal.

Poc es coneix de la primera ubicació de l’arxiu municipal. El que si se sap, és la ubicació anterior a l’actual. Va estar dispersada per algunes habitacions pertanyents a l’ajuntament, com a una sala annexa al saló de plens del segon pis o a l’habitació que es troba al primer pis junt amb l’administració general.

Desafortunadament l’arxiu va patir durant la guerra civil, la pèrdua de la totalitat dels seus documents, per la qual cosa sols es pot trobar un document pertanyent al 1927, data més antiga de l’arxiu.

Naturalment, des d’aquests anys, el gros del fons documental va anar augmentant. Aquesta situació va provocar l’any 2010, que es plantejara la reubicació de tots els documents a una única sala. Es van traslladar a la planta baixa de l’edifici de l’ajuntament, on actualment es troba l’arxiu municipal d’Alfara del Patriarca.

En l’actualitat, l’arxiu disposa de tres sales menudes on es troben organitzats els documents. Aquests oscil·len entre els anys 1927 fins a 2014, amb la possibilitat de seguir ampliant el fons amb els anys vinents.

D’altra banda, és cert que existeixen buits documentals entre aquests anys sent, a partir de l’any 1940 l’inici de la majoria de les seccions documentals.

 

  • Fons documental.

L’organització del fons documental de l’arxiu municipal d’Alfara del Patriarca està basada en la Proposta del Quadre de Classificació de Fons d’Ajuntament elaborat per la Taula Nacional d’Arxius Municipals.

L’estructura funcional del Quadre de Classificació de l’arxiu reflecteix l’organització municipal, les competències i activitats que el mateix ajuntament ha anat assumint amb el pas del temps.

Els quatre grans productors documentals de l’ajuntament són:

  1. Govern: Reservant-se a les funcions directives de l’ajuntament.
  2. Administració: Inclou els documents relatius a l’activitat interna de l’administració, quedant definida al seu torn en seccions diferenciades.
  3. Serveis: Reuneix les seccions que agrupen els serveis per als quals l’ajuntament té o ha tingut competències.
  4. Hisenda: Reflecteix l’administració econòmica municipal.

 

IMG_20191119_1400111 IMG_20191119_1354588

IMG_20191119_1354422 IMG_20191119_135842

 

 

 

 

 

 

X