Go to Top

Alfara ha dut a terme obres de millora en la seua xarxa d’aigües per reduir fugues i millorar el servei

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, amb Aigües de l’Horta, ha dut a terme obres de millora en la seua xarxa per augmentar el rendiment tècnic hidràulic i minimitzar el nombre de fugues existents.

El cost de l’obra, executada per Pavagua Ambiental S.L.U., és de 97.942,59 €. L’actuació s’ha realitzat amb una subvenció de 89.968,22 € de la Diputació de València dins del programa Reacciona per a millorar del cicle integral de l’aigua.

En concret, en el projecte de construcció s’han inclòs tres actuacions diferenciades, seleccionades en funció del nombre d’avaries i fugides succeïdes anteriorment, com són la zona del carrer Ramón Llin, carrer Ricardo Valero i carrer Cavallers; el carrer 1r de Maig i carretera de Rafelbunyol; i carrer Ricardo Valero, Noria i Maestro Palau.

En els tres mesos de duració de les obres s’han renovat més de 350 metres de canonades antigues de fibrociment i polietilé per canonades de fosa dúctil. També s’han instal·lat 9 vàlvules de comporta de fosa de seient elàstic en la xarxa general de distribució  i s’han renovat 20 escomeses domiciliàries. Amb aquestes accions, l’ajuntament d’Alfara junt amb Aigües de l’Horta, incideix directament en les garanties de continuïtat del subministrament, millora el rendiment hidràulic de la xarxa del municipi, i contribueix a la sostenibilitat mediambiental del servei. Amb la Instal·lació de vàlvules de tall, quan es realitzen reparacions d’avaries en trams concrets el número d’afectats en cada maniobra serà menor.

“Aquestes eren unes obres necessàries per a renovar zones amb instal·lacions d’avançada edat, millorar el servici a la ciutadania i per ser més eficients amb els recursos existents”, explica Julio Berga, regidor de Foment, Urbanisme, Serveis Municipals i Medi Ambient.

X