Go to Top

Alfara arreplega les primeres mostres d’ADN d’excrements canins per mantenir el municipi net

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha realitzat una formació amb l’empresa ADN Canino per a posar en marxa la campanya de control d’excrements d’animals en voreres i espais públics. Després de la sessió teòrica, personal del consistori i policia local dugueren a terme ahir la primera inspecció pels carrers del municipi i han arreplegat mostres d’ADN d’excrements de gossos situats en la via pública per fer les primeres anàlisis.

En octubre de 2022 s’inicià la campanya municipal de registre censal caní municipal per a tindre identificats a tots els gossos de la localitat. El consistori ha subvencionat les primeres 150 mostres amb bons gratuïts que s’entregaven al veïnat propietari de gossos. Tal com regula la nova Ordenança Municipal sobre la Protecció i Tinença responsable d’Animals de companyia, la inscripció dels animals és obligatòria al cens genètic caní municipal. La identificació dels gossos ha de realitzar-se tant per microxip homologat com per patró d’ADN, que identifica de manera única a cada animal i s’obté a través d’una mostra de saliva totalment indolora.

Després de la campanya informativa i de registre, comença la recollida d’excrements en els vials. Les inspeccions es realitzaran dues vegades al mes. “Volem sensibilitzar a la ciutadania per a mantenir la població neta i lliure de deposicions d’animals de companyia en les voreres i parcs, aquest servei d’ADN caní ens proporciona més eines per a la lluita contra l’abandó i el maltractament animal i més informació sobre la població canina d’Alfara i els seus propietaris, a fi de prevenir conductes incíviques i garantir el benestar animal”, explica Sonia Rodado, regidora responsable d’aquesta campanya.

Sonia Rodado comenta també que “els resultats de les proves d’ADN es registraran en una base de dades municipal, en la qual també s’inclouran les dades identificatives de la mascota (tipus d’animal i raça, nom, sexe, edat, etc.), el seu lloc de residència, número de llicència (en cas de races potencialment perilloses), número de xip i fins i tot l’històric d’incidències, si n’hi haguera”.

X