Go to Top

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (FPA) inicia el procés d’ inscripció per al curs 2021-2022

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (FPA) inicia el procés d’ inscripció per al curs 2021-2022.

Les opcions de formació són: alfabetització, iniciació a formació bàsica, cultura general, memòria, espanyol i valencià per a estrangers, graduat de secundària, informàtica i anglés nivell A1, A2, B1.

Més informació i cita prèvia: 600 467 784 (en horari de matí de dilluns a dijous) epa@alfaradelpatriarca.es

X