Go to Top

Junta de Govern

Llorenç Rodado Mora

Alcalde - PSOE

Regidor d’hisenda, Administració General  i Educació

Marisa Almodóvar Torres

PSOE

Regidora de Benestar Social, Festes i Participació

Antonio Egea García

PSOE

Regidor de Foment i Urbanisme

Josep Rafael Marí i Mollà

Acord Ciutadà

Regidor de Cultura i Normalització Lingüística

X