Go to Top

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca informa d’un Ban de Falles per regular la utilització de material pirotècnic

BAN FALLES 2022

Marisa Almodóvar Torres

ALCALDESSA D’ALFARA DEL PATRIARCA

FAIG SABER:

Davant la celebració de les festes de Falles 2022 resulta necessari posar en coneixement de tota la ciutadania els aspectes del municipi d’Alfara del Patriarca que previsiblement es veuran alterats per causa de les mateixes i a més regular la utilització de material pirotècnic per a evitar accidents i molèsties innecessàries. En conseqüència i fent ús de les facultats concedides per l’art. 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, vinc a

DISPOSAR:

De conformitat amb el Reial decret 989/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, on es regulen els espectacles pirotècnics realitzats per experts (Instrucció tècnica complementària núm. 8 ITC-8) i de les manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals (Instrucció tècnica complementària núm. 18, ITC-18):

 • Atesa la normativa vigent les classes de pirotècnia recreativa autoritzades per al seu ús són:

o   Categoria F1: A partir de 8 anys.

o   Categoria F2: A partir de 10 anys.

o   Categoria F3: A partir de 18 anys.

 • L’ús dels artificis per menors haurà de realitzar-se sempre en presència d’un adult. Per als menors de 16 anys és obligatòria l’autorització per escrit dels pares o tutors legals que certifique que el menor ha rebut instruccions sobre l’adequada utilització del producte.
 • Els productes de pirotècnia recreativa utilitzats per particulars es podran utilitzar en les següents franges horàries:

o   Del 10 al 14 de març: de 8 a 20 hores

o   Del 15 al 19 de març: de 8 a 22 hores.

o   A partir del 20 de març tornarà a estar prohibit tirar petards sense autorització.

 • Està prohibida la venda de qualsevol categoria de producte pirotècnic als menors de 12 anys.
 • Queda prohibit tirar petards per particulars de les classes NO autoritzades per la legislació vigent. Prohibició que es fa extensiva per a les classes autoritzades fora de les hores, llocs i actes programats, alterant amb això la tranquil·litat de la resta d’usuaris.
 • Es prohibeix expressament l’ús de material pirotècnic, dins dels edificis i en patis, zones enjardinades, així com en zones de jocs infantils, plaça San Juan de Ribera, i voltants dels monuments fallers.
 • Queda prohibit fer malbé al mobiliari públic de la població.
 • Els serveis de la Policia Local retiraran tots els materials no legalitzats, i aquells que infringisquen la present disposició.
 • El tir de focs d’artificials i petards que realitzen la Comissió Fallera, serà en les zones autoritzades.
 • L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguen ocasionar-se amb motiu del tir de focs artificials, que en tot cas, ho seran per compte i risc dels espectadors, considerant-se imprudència dels mateixos o dels seus representants legals, el no estar prou allunyats dels trets d’aquells per a evitar les falses explosions, caiguda de residus pirotècnics, etc. No obstant això, seran d’obligada observança quantes mesures d’emergència dicte aquest Ajuntament.
 • Es recorda la prohibició d’emmagatzematge i expedició del material pirotècnic en llocs que manquen de la preceptiva autorització de la Delegació del Govern.

 

Ubicació monument Fallers:

C/ Maestro Palau (Encreuament amb carrer Cavallers)

Talls de carrer:

Del 15 al 19 de març: Carrer San Diego, carrer Maestro Palau fins a encreuament amb Cavallers, i carrer Cavallers des de l’encreuament carrer La Noria.

Del 15 al 19 de març també es produiran talls puntuals per concentracions d’actes fallers al carrer València.

 

Normes i recomanacions actes fallers:

Amb la finalitat d’aconseguir la celebració d’actes festius sanitàriament segurs, és necessari seguir les següents normes:

 • Es recomana l’ús continuat de la mascareta. És obligatori el seu ús en casos d’aglomeracions.
 • Es recomana que la comissió fallera compte amb la figura del coordinador/a COVID.
 • Es difondran des de l’organització crides al públic i participants a celebrar uns actes festius responsables.
 • Activitats en seus festeres: Ús de la mascareta i assegurar ventilació suficient.
 • Ofrena: Ús obligatori de la mascareta per al públic assistent, excepte per a menors de 6 anys. No s’exigeix per a participants.
 • Cercaviles: Es recomana l’ús de la mascareta, tant per a participants com per al públic assistent, excepte menors de 6 anys.
 • Despertà: Es desenvoluparan amb distanciament social i es recomana l’ús de la mascareta.

 

L’Alcaldia agraeix la seua col·laboració en el compliment del present Ban.

 

Alfara del Patriarca, 10 de març de 2022.

L’ALCALDESSA

Marisa Almodóvar Torres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X