Go to Top

SEAFI

Servici Especialitzat d’Atenció a la Família i Infància

seafi El SEAFI es un servei social especialitzat de caràcter municipal que intervé en la prevenció, atenció i tractament de les situacions de crisis i/o desestructuració en families amb fills i filles menors al seu càrrec.

L’ objectiu del SEAFI es dur a terme una intervenció especialitzada en nuclis familiars que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte.

Els objectius del SEAFI es operativitzen per  mitjà de programes específics que atenen a necessitats, problemàtiques, interessos i expectatives que afecten a la família actual.

Es considera l’ atenció a la familia d’ una manera integral, incloent el suport i seguiment. S’ atendrán les crisis familiars, amb la finalitat de prevenir i tractar situacions que desemboquen en una deterioració de la convivència familiar i/o de la situació dels menors en la mateixa.

El SEAFI d’ Alfara del Patriarca va entrar en funcionament al setembre de 2004. És un programa subvencionat en part per la Generalitat Valenciana.

1. TIPUS D’ INTERVENCIÓ
2. TIPUS DE PROBLEMÀTIQUES QUE S’ ATENEN
3. PERSONAL DEL SEAFI
4. UBICACIÓ DEL SERVEI
5. HORARIS
6. ATENCIÓ

1. TIPUS D’ INTERVENCIÓ:

 ORIENTACIÓ: intervenció que el seu objectiu és enfortir les capacitats de la família i els vincles que uneixen als seus membres, amb la finalitat de que resulten capaços d’estimular tant el seu progrés personal com el seu context emocional.

MEDIACIÓ FAMILIAR: .via de resolució de conflictes, on les parts compten amb l’ajuda del mediador especialitzat, com a persona imparcial que dissenya un procés perquè aquestes puguen dialogar i arribar a acords.

 TERAPIA FAMILIAR: tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família, o a algun dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que facen a la família competent per a normalitzar les seues relacions personals i socials.

2 TIPUS DE PROBLEMÀTIQUES ATESES
El SEAFI ofereix suport a les famílies del municipi que estiguen travessant situacions vàries. Destaquem unes quantes:

– Menors en situació de risc, guarda i/o tutela administrativa
– Famílies adoptives o amb menors en acolliment preadoptiu,
– Famílies en el si de les quals es produïsca violència i en les quals viuen menors d’edat.
– Famílies monomarentals i monoparentals
– Famílies que desitgen pautes per a l’educació dels fills/as
– Parelles o famílies amb dificultats de comunicació
– Famílies amb fills adoptats que tinguen dificultats en la criança o degudes a la revelació del seu origen
– Famílies en situació de risc
– Parelles en situació de crisi conjugal durant la criança de les seues filles i fills.

 

I altres situacions de vulnerabilitat o conflicte familiar.

3. PERSONAL DEL SEAFI:

El SEAFI d’ Alfara del Patriarca compta amb una psicòloga especialitzada en Terapia i Orientació Familiar, a mitja jornada.

4. UBICACIÓ 

El SEAFI d’ Alfara del Patriarca es troba situat en la Plaça San Joan de Ribera, 4 (Ajuntament).

5. HORARIS 

L’ horari d’ atenció del SEAFI és:

Dimarts i Divendres: 08:00 a 15:00 hores
Dimecres: 16:00 a 20:00 horas

6. ATENCIÓ

És necessari sol·licitar CITA PRÈVIA.
Telèfon: 96 139 19 46 (ext: 6)
L’ accés a l’ atenció d’ este servei sol·licita en el departament de Serveis Sociales de l’ Ajuntament, plaça San Joan de Ribera, 4

RECURSOS INFORMATIUS

Campanya per a la prevenció de la ciberviolencia de gènere adolescent

Informació, recursos educatius i material didàctic davant la ciberviolencia en els adolescents.

X