Go to Top

PLA D’ IGUALTAT

Què són els plans d’igualtat?

“Són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòsticde situació, tendents a arribar a en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe” (Art. 46 LleiOrgànica 3 / 2007)

 

 

PROTOCOL

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha redactat un protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en aplicació del seu Pla d’Igualtat. A més, s’ha creat una comissió tècnica anti-assetjament sexual, que vetlarà pel compliment de les lleis i per la protecció dels drets de la plantilla de l’Ajuntament. Tota la informació al següent enllaç:

 

DOCUMENTS ADDICIONALS:

GUIA DE SALUT PER A LES DONES D’ALFARA DEL PATRIARCA

GUIA DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT D’ALFARA DEL PATRIARCA

GUIA DE LLENGUATGE NO SEXISTA

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBi 2022

LOGO IGUALTAT
X