Go to Top

Ja està disponible informació sobre la Renda Valenciana d’Inclusió a Serveis Socials

Ha entrat en vigor la Renda Valenciana d’Inclusió.

La qual garanteix el dret a una prestació econòmica a tots els valencians i valencianes que es troben en una situació de vulnerabilitat i reconeix també el dret a la inclusió.

De moment s’hi han posat en marxa dues modalitats de les quatre previstes:

1. RENDA D’INCLUSIÓ SOCIAL: Prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social, el nivell de recursos econòmics de les quals no arribe a l’import de la renda d’inclusió social i que resulte insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i en què la persona titular o les persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l’acord d’inclusió. Per a més informació consulta ací la informació de GVA.

Sol·licitud Renda Valenciana d’Inclusió modalitat renda de garantia d’inclusió social (RGIS)

2.RENDA D’INGRESSOS MÍNIMS: Prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a les unitats de convivència en situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social, el nivell de recursos econòmics de les quals no arribe a l’import corresponent de la renda de garantia d’ingressos mínims i que siga insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària. Per a més informació consulta ací la informació de GVA.

Sol·licitud Renda Valenciana d’Inclusió modalitat renda de garantia d’ingressos mínims (RGIM)

En tot cas, la persona titular de la prestació adquirirà el compromís d’afavorir l’accés als drets socials bàsics per a les persones destinatàries que formen part de la unitat de convivència i garantirà l’accés a programes personalitzats d’inclusió en cas que les persones beneficiàries tinguen xiquets o xiquetes a càrrec, tenint en compte l’interés superior del menor i adaptant-se a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

Sol·licita cita i informat al teu centre de serveis socials.

X