Go to Top

Campanya contra el Mosquit Tigre

La prevenció és el millor métode per al control d’aquest mosquit.

Per a previndre i controlar la proliferació del mosquit tigre s’ha iniciat una nova campanya.

A continuació tenim consells per a previndre el mosquit tigre.

Veure pdf.

X