Go to Top

Les noves construccions d’Alfara hauran d’incloure aparcaments amb la nova modificació del PGOU

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha realitzat una segona modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana en aquest 2022. Amb el nou anunci emés s’elimina el caràcter opcional del compliment efectiu i actual de l’obligació de reserva d’aparcaments; es contempla la possibilitat de substituir-ho per un cànon en supòsits expressament taxats; se sotmet les rehabilitacions i reformes que tinguen per objecte l’ús residencial comunitari a aquesta obligació efectiva; i, per a cada zona d’ordenació, aclareix l’aplicació de la dotació mínima de reserva conforme al Pla general d’ordenació urbana.

D’aquesta manera, els nous habitatges hauran de disposar de manera obligatòria d’almenys una plaça per a un vehicle i les construccions d’usos residencials comunitaris tindran com a mínim una plaça d’aparcament per cada 100 metres quadrats construïts. Així, es veuran afectades per la suspensió durant el termini màxim de dos anys les sol·licituds de llicències o declaracions responsables que tinguen per objecte obres d’edificació, rehabilitació o reforma precisades conforme a la normativa en cerns de la reserva obligatòria d’aparcaments i compliment efectiu de la mateixa en la mateixa parcel·la, si aquesta reserva no ve contemplada en el projecte.

L’ajuntament va aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics en la sessió plenària d’octubre, aquesta modificació puntual de les Normes d’Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana. I ara ha fet els anuncis públics pertinents. Tota la informació està disponible en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del consistori: https://alfaradelpatriarca.sedelectronica.es/board.

“Al juliol ja anunciarem una modificació puntual del PGOU per a impedir la construcció de residències d’estudiants en el centre històric de la població“, explica Julio Berga, regidor d’Urbanisme. A més, “s’està treballant des de diverses vies per a combatre dues de les problemàtiques de la població, l’accés a l’habitatge i els aparcaments de vehicles”. De fet, actualment s’està duent a terme un Pla Estratègic d’Habitatge del municipi, per a sobre la base d’aquest abordar solucions residencials per a Alfara i els seus veïns.

“Volem que no es perda l’essència del nostre poble, que no es desvirtue l’essència del municipi i atendre les necessitats dels veïns”, argumenta el regidor d’Urbanisme, qui indica que continuaran prenent mesures en aquesta línia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X