Go to Top

Contractació de joves

CONTRACTACIÓ DE PERSONES JÓVENS PER ENTITATS LOCALS I MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET (EMCUJU – EMPUJU)

encuju-1024x698

A continuació teniu la informació del programa d’incentius a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de garantia juvenil (Convocatòries EMCUJU i EMPUJU 2017).

EMCUJU és un programa de subvencions d’ocupació destinades a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals. És un programa cofinançat pel Fons Social Europeu amb l’objectiu de la contractació de persones jóvens inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. S’ha establert una duració de contractes d’un any.

D’igual manera, en la Mancomunitat del Carraixet, s’ha establert una duració de contractes de set mesos amb el programa EMCUJU.

EMPUJU és un programa de subvencions d’ocupació destinades a la contractació de persones jóvens per entitats locals. Esta subvenció està cofinançada pel Fons Social Europeu la qual perseguix l’objectiu de la contractació de les persones jóvens, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. S’establix una duració de contractes de set mesos de servici prestat.

Més informació en:

X