Go to Top

L’ajuntament inicia tràmit de consulta pública de l’Ordenança fiscal reguladora de les reserves obligatòries i cànon d’aparcament

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha iniciat el tràmit de consulta pública de l’Ordenança fiscal reguladora de les reserves obligatòries i cànon d’aparcament. Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en la nova normativa durant el termini de 10 dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal. Poden enviar els seus suggeriments a través de registre d’entrada en l’ajuntament o a través del correu electrònic: participacio@alfaradelpatriarca.es, i mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Document disponible al portal de transparència: https://bit.ly/3HWcS4n

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X