Go to Top

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca subvencionarà a joves esportistes d’elit de la població

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca vol recolzar als seus esportistes i fomentar l’esport al més alt nivell entre el veïnat. Conscients de les dificultats que travessen molts esportistes d’elit per fer front les competicions, trasllats, i material, ha creat una ajuda per a facilitar la pràctica esportista també als grans joves esportistes de la localitat.

La concessió d’ajudes a esportistes locals per a l’any 2022 d’aquesta primera convocatòria té una dotació econòmica total que ascendeix a la quantitat de 3.000 euros, amb un màxim de 600 € per esportista, sent la seua finalitat la de col·laborar en les despeses que la preparació i la formació esportiva que exigeix als esportistes, convertits en referents i models per a la joventut, amb el propòsit d’afavorir el seu perfeccionament.

Les despeses subvencionables són allotjaments, desplaçaments, material esportiu, llicències federatives i inscripcions en competicions, costos d’entrenadors, metges i fisioterapeutes. I està destinada aquesta ajuda a aquells i aquelles esportistes que tinguen complits els 9 anys i 35 anys com a màxim durant l’any 2022. Deuen practicar un esport en nivells de rendiment dirigits a la consecució de títols provincials, autonòmics, nacionals i internacionals, i tindre condició d’esportista federat/a o esportista de “Jocs Esportius de C.V.” en aquest esport. Les despeses subvencionables hauran de produir-se i realitzar-se dins del termini comprés entre el dia 1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022. El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 30 de novembre. La justificació de l’activitat es durà a terme en els primers deu dies hàbils del mes de desembre en els termes recollits en la clàusula desena d’aquesta subvenció.

Els criteris de valoració tindran en compte els títols internacionals, nacionals, autonòmics i provincials que dispose el/l’aspirant fins al dia en què expire el termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, es valorarà la qualificació del/de l’esportista i altres aspectes particulars d’àmbit social.

“A la nostra població ja tenim una gran trajectòria d’esportistes molt reconeguts nacionalment i internacionalment, arribar al més alt requerís molta dedicació i recursos, amb aquesta subvenció volem posar el nostre granet d’arena per a facilitar aquest camí als esportistes i les seues famílies i tindre més referents per a la joventut a prop de casa”, explica Jaume Martínez, regidor d’Esports.

X