Go to Top

ESPORTS

EL Servei Municipal d’Esports te com objectiu dinamitzar l’Esport dins de la nostra població. Entenent l’Esport com un eina important tant a nivell educatiu com de la Salut, es fomenta, divulga i coordina la pràctica esportiva, l’activitat física i l’ús de les instal·lacions esportives municipals.

El programa dissenyant per l’Ajuntament intenta donar resposta a tots els sectors de la població, des de la infància fins a la tercera edat. Portant a terme una planificació per poder fer arribar l’esport a tots els sectors de la població.

Nom: Servei Municipal d’Esports.

 

e-mail: esports@alfaradelpatriarca.es

Facebook: Espai Jove Alfara del Patriarca

Telèfon: 647763107

 


FLYER1_LUCIA (1)

FLYER2_LUCIA (2) (1)

INICI DE TEMPORADA A PARTIR DEL 4 DE SETEMBRE DE 2019

FULL D’INSCRIPCIÓ  GIMNÀS

 

 

trinquet Alfara del PAtriarca (1)

SOL·LICITUD PER A L’ US D’ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A LA TEMPORADA 2019/2020

 

 

cartell 2020

FULL D’ INSCRIPCIÓ

FORMULARI ORDRE DE DOMICILIACIÓ

Les inscripcions s’ entreguen a l’Ajuntament.

 

logo esports-12 opt app

 

INSTAL·LACIONS

X