Go to Top

Noves fases publicades en borsa de treball per a peons de neteja viària i edificis

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca obre termini per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació de personal laboral temporal com peons de neteja viària i edificis.

El termini de presentació d’instàncies és de quinze dies naturals comptats des del següent a la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de l’entitat.

Més informació a les bases

Segona fase: Anunci provisional d’admesos i exclosos

Tercera fase: Anunci llista definitiva

Quarta fase: Anunci Baremació Provisional . Fins al 18 de novembre es podrà fer reclamaciones

X