Go to Top

El Servei Municipal d’ Esports estrena nova imatge corporativa ……………………………………………

La il·lustració, acompanyarà totes les publicacions i informacions relacionades amb el Servei Municipal d’Esports i la Regidoria a la qual pertany.

El Servei Municipal d’Esports ha creat una nova imatge que l’acompanya en totes les seues publicacions. La imatge, anomenada “Alfara fa esport”, representa una persona fent esport, sense mostrar cap estereotip. Només es promou l’exercici per a totes i tots, amb diferents icones que simbolitzen cada esport.

“Tenir una imatge representativa que acompanye tots els actes relacionats amb el moviment esportiu a la nostra població garanteix poder identificar tots els nostres esdeveniments com una marca personal”, assegura Toni Almela, tècnic d’Esports de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca.

Aquesta nova icona és una aposta del Servei d’Esports per la renovació i el servei públic, per acostar-se als ciutadans i reforçar el sentiment de pertinença, i així, fomentar la participació ciutadana.

logo esports-12

X