Go to Top

Alfara del Patriarca analitza les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi

Avancem en la realització del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alfara del Patriarca. Hem efectuat una anàlisi de la situació prèvia i un diagnòstic que, al costat d’una enquesta a la ciutadania, ens ha permés elaborar una primera DAFO (tècnica estratègica que identifica les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) del municipi.

Ens ajudes a validar els resultats de la DAFO que hem elaborat? Respon al següent qüestionari: https://forms.gle/sHELZtS16d3AhJFJ8

Moltes gràcies per la teua col·laboració. Junts millorem Alfara del Patriarca.

X