Go to Top

Borsa de Treball per a neteja de viari, edificis i dependèncias municipals

L’ Ajuntament d’ Alfara del Patriarca ha convocat una borsa de treball per a la contractació de personal laboral temporal.

L’ objectiu de la present convocatòria és la celebració de proves selectives per a la confecció d’ una borsa de treball de personal de neteja de viari, edificis i dependències municipals.

Es podrà presentar la documentació a l’ Ajuntament fins l’ 1 de desembre de 2016.

Bases que regiran la convocatòria

Sol·licitud a presentar

X